Advies
op maat


Maatwerk

Binnen de LMC Academie willen we het leren duurzaam organiseren. Maatwerk is daarbij niet alleen van belang voor onze leerlingen, maar ook voor de loopbaan van onze docenten, het onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding. Wij nemen de mens als maat. Professionalisering is effectiever wanneer deze voortkomt uit persoonlijke keuzes en aansluit op persoonlijke eigenschappen. Daarom werken wij graag pro- en interactief en organiseren wij op de individueel lerende toegespitste leerprocessen.

Indien er bij jou een leerbehoefte bestaat die niet bij ons cursusaanbod beschreven staat, faciliteren wij graag het aanbod. Op deze wijze kun je zelf het initiatief nemen voor het realiseren van onderwijsdoelen passend bij je eigen ontwikkeling en competenties. De LMC Academie is een platform dat deze verantwoordelijkheid graag voor jou faciliteert. Professionalisering is immers maatwerk.

Maak een afspraak met onze opleidingsadviseur voor persoonlijk advies via: info@lmcacademie.nl

LMC Academie · Linker Rottekade 292 · 3034 CV Rotterdam · 010 461 43 30 · info@lmcacademie.nl ·  www.lmcacademie.nl